Koncept och manifest:

Termen Soundspotter är ett konstruerat ord baserat på de Engelska begreppen soundscape och trainspotter.

Soundscape - begreppet Soundscape syftar på en interdisciplinär hållning till akustisk omgivningen, med lyssnaren i fokus.
Begreppet rör inte bara studier av den akustiska miljön; soundscape är också en musikgenre där tonsättare och artister använder miljöljud i musik och ljudinstallationer.

Trainspotters syftar på den företeelse som startade i England under 1940-talet med Ian Allan i spetsen.

Begreppet är också relaterat till planespotters.

Trainspotters samlar tåg och tågrelaterat.

Planespotters samlar flygplan.

Soundspotters samlar ljud.

 

Soundspotters samlar ljud och relaterat med syftet att rita en ny karta,

en karta där spännande ljudmiljöer pekas ut.

Soundspotters riktar sig till alla möjliga entusiaster

som gillar ljud eller har ett specifikt område:

Urbant ljud.

Fältinspelningar och dokumentationer.

Realistiska kollage

Soundspotters är en organisation för ljud, oljud och tystnad.

 

-*-

Lyssna!

Lokalisera ljudet.

Låt det inte försvinna.

Inget ljud är oskyldigt!

 

Projektet Soundspotters står för:

Att peka ut spännande "soundspots" i urbana miljöer.

Med syfte att skapa en annourlunda karta. Soundspotters är öppen för alla aspekter

av ljud och oljud, människor är olika och har olika intressen:

 

Urbana ljud.

Finna, undersöka och kartlägga soundspots.

Fältinspelningar och dokumentation.

En organisation för ljud, oljud och tystnad.

 

På bara en generation har den urbana ljudmiljön förändrats radikalt.

Samtidigt som intresset för ljud ökat, miljömässigt och konstnärligt.

Ljud/ljudet/ljuden är inte längre bara musik och akustik utan också konst, design,

miljö, information, osv.

Ljud uppfattas sällan som ett isolerat fenomen utan snarare tolkar vi dem i

sitt sammanhang i relation till kontext och mänskliga samspel.

Soundspotters är ett ideell förening för ljudsamlare/soundspotters.

 

  Bookmark and Share

 

copyright © chinaski nymark/soundspotters 2005-2014

 

Can I trust that the actual hublot replica with the black dial really looks the same as the original watch with the black dial. The watch that I want to buy is not cheap. Therefore I don't see the difficulty to take another picture of the rolex replica sale that you will send to me and email it to me so that I will be rolex replica that what I believe that I buy is what I really receive. You can ask the Rolex Replica UK supplier to take another picture, this time in a way that it will not change the color from black to blue. I already had a bad rolex replica uk not long ago when I bought from another company replica watches sale according to the picture as appeared at their site and received something with many differences from the picture. I had to return it. This time I want to be sure and replica watches uk with a real picture.